Expat Driving

Driving in Belgium

Het rijgedrag van de gemiddelde Belg wordt door de gemiddelde buitenlander als “bijzonder” omschreven.

Een gebrek aan uniformiteit m.b.t. de infrastructuur binnen onze landsgrenzen is niet behulpzaam voor de weggebruiker. Niet in het minst door de bevoegdheidsversnippering over de Gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië wordt België wel eens het koninkrijk van het Surrealisme genoemd.

Laat Advervo daarom uw gids zijn met begeleiding op maat. Wij hebben ervaring met deelnemers uit alle continenten. Een troef zijn de praktijksessies op de openbare weg, in het bijzonder voor bestuurders die voor de eerste maal “aan de verkeerde zijde van de rijbaan” moeten rijden.

Uw profiel

Expat particulier – Expat werknemer – Expat Gezinsleden – Bedrijf. Deelnemers zijn houder van een geldig rijbewijs voor alle activiteiten op de openbare weg.

Ons aanbod

Coaching m.b.t. het verkeer, de wegcode en infrastructuur. Opleiding van ½ dag in de Nederlandse, Franse of Engelse taal. Interactieve theorie waarbij de deelnemer ruim aandeel heeft in de behandelde materie. Tot 3 deelnemers per praktijksessie op de weg, met de eigen wagen. Het betrekken van de gezinsleden van bedrijfswerknemers is mogelijk. Bijzondere aandacht voor manoeuvres met links gestuurde voertuigen (LHD).

Neem a.u.b. vrijblijvend contact op voor details en prijzen.